Skip Navigation
 

Wyszukiwarka

Cena od do

» REKLAMA
Miejsce na Twoją reklamę.
http://beahigiena.pl/index.php?p=productsList

Regulamin

Sklep internetowy firmy " BEA" Sp. z o.o.

1. INFORMACJE OGÓLNE
Sklep Internetowy www.beahigiena.pl działa przy hurtowni "BEA" Sp. z o.o.

Hurtownia ma dwa działy:
a. BIURA GŁÓWNEGO
ul. Łodygowa 90
05-091 Ząbki
tel./fax. (022) 762-81-45
tel./fax. (022) 762-10-76
tel./fax. (022) 781-66-50
bea.biuro@plusnet.pl
www.beahigiena.pl

b. DZIAŁ SPRZEDAŻY I LOGISTYKI - MAGAZYN
ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa
tel./fax. (022) 610-89-56
tel. kom. 0 607 041 742

Firma pracuje we wszystkie dni powszednie w godzinach: 8.00 - 16.00
Kontakt przez fax/e-mail/Internet jest możliwy przez całą dobę.


2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE
W celu dokonania zakupu towarów w sklepie internetowym, klient powinien mieć do dyspozycji:
* komputer klasy PC,
* dostęp do Internetu,
* przeglądarkę internetową,
* aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
* własny numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.


3. ASORTYMENT
Sklep sprzedaje towary w pełnym zakresie prezentowanej specyfikacji towarowej.


4. ZAKRES TERYTORIALNY
Sprzedaż hurtową prowadzimy na terenie całej Europy, sprzedaż detaliczna ograniczona jest kosztami transportu do obszaru Polski.


5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia mogą składać firmy oraz pełnoletnie osoby prywatne posiadające zdolność do czynności prawnych

Procedura:
* Wybieramy towar dostępny w sklepie internetowym,
* Wkładamy produkty do wirtualnego koszyka przez kliknięcie "dodaj do koszyka",
* Przez cały czas trwania zakupów klient ma możliwość przeglądania zawartości koszyka oraz jego wartości,
* Po zapełnieniu koszyka żądanymi towarami klient zostaje przekierowany do formularza "szczegóły zamówienia", gdzie powinien podać swoje dane osobowe, sposób i termin dostawy oraz wskazać rodzaj płatności.
* Formularz należy wypełnić starannie i kompletnie, gdyż tylko takie zamówienie będzie realizowane,
* Wypełniony formularz przesyła się do sklepu przez kliknięcie "wyślij"
* W przypadku problemów prosimy o kontakt przez podane uprzednio środki łączności.


6. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
UWAGA: Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży
- oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i deklaruje o jego przestrzeganiu.


7. OPIS TOWARU
Oświadczamy, że opisy towarów znajdujących się w naszym sklepie są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
Natomiast nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodności i błędy w opisach podawanych przez producenta lub dystrybutora danego produktu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany, które wprowadza producent lub dystrybutor, nie informując o tym naszego sklepu.


8. CENY
Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami netto, bez podatku VAT.
Ceny nie zawierają kosztów dostawy, a na fakturze są one wyodrębnione w oddzielnej pozycji.
Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez klienta.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.


9. RABATY
Sklep prowadzi w sposób ciągły różnego rodzaju działania reklamowo - promocyjne, o których klient może się dowiedzieć z sekcji PROMOCJE MIESIĄCA.
Działaniami tego typu obejmujemy w szczególności stałych klientów, dla których ustanawiamy indywidualne - i tylko przez telefon - różnego rodzaju ulgi, rabaty, gratisy.
Stałym Klientem zostaje się automatycznie przy zakupach częstszych niż dwa razy w miesiącu.


10. DOSTAWA
a) Zamówiony towar klient może odebrać własnym środkiem transportu z magazynów mieszczących się w Warszawie na ul. Chełmżyńskiej 249 . Osoba odbierająca musi mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną, potrzebne jest upoważnienie oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

b) Na terenie Warszawy towar dostarcza Sklep Internetowy doliczając sobie następującą dopłatę:

Wartość dostawy, Opłata:
do 99,99 zł - 14,00 zł
od 100 do 299,99 zł - 7,00 zł
od 300,00 zł - dowóz bezpłatny

Termin dostawy: do 7 dni roboczych

c) Poza terenem Warszawy towary mogą być dostarczone przez:
* Pocztę Polską:
- taryfa ekonomiczna: 3 - 4 dni roboczych,
- taryfa priorytetowa: 1 - 2 dni robocze.
Tabele taryfowe znajdują się w każdym Urzędzie Pocztowym.

* Kuriera:
- taryfa standard: dostawa do końca drugiego dnia roboczego,
- taryfa expres: dostawa następnego dnia roboczego.
Wszystkie terminy liczą się od dnia uregulowania zobowiązania finansowego przez klienta.
Przy płatnościach przelewem termin ten jest liczony od dnia otrzymania wyciągu bankowego z odnotowaną wpłatą.

UWAGA: Na blankietach przelewu, jak również przy każdym nawiązaniu kontaktu prosimy o podanie numeru identyfikacyjnego "Id", określonego w e-mailu potwierdzającym zamówienie.


11. ODBIÓR PRZESYŁKI
Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze od doręczyciela. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona itp.).
Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela otworzyć paczkę i sprawdzić z dokumentem przewozowym kompletność i zadowalający stan towaru.
Jeżeli stwierdzi się braki lub uszkodzenie należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny lub odmowy przyjęcia paczki, z opisem braków i/lub uszkodzeń.
Protokół stanowi podstawę do reklamacji.


12. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli:
a) nie uda się potwierdzić zamówienia ani przez telefon ani przez e-mail,
b) klient nie przestrzega niniejszego regulaminu,
c) klient nie przestrzega ogólnych zasad obowiązujących w handlu.

W przypadkach tych sklep może zablokować klientowi dostęp do serwisu i wpisać na czarną listę nierzetelnych klientów.


13. ZWROT TOWARU
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), mają Państwo możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 10 dni (termin 10-dniowy liczy się od dnia otrzymania produktu), bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania paczki).
Ustawa jednak, dając takie prawo, wymaga spełnienia pewnych warunków: produkt musi być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany lub naruszony w jakikolwiek sposób), również opakowanie powinno być nienaruszone (folie i inne zabezpieczenia).
Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi przez Sprzedawcę.


14. DANE OSOBOWE
Firma gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. ), zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych.
"BEA" Sp. z o.o. nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. "BEA" Sp. z o.o. zbiera informacje osobowo-adresowe, adresy poczty elektronicznej, nr telefonu, które służą przede wszystkim do realizacji zamówienia. Informacje kontaktowe klientów są wykorzystywane wtedy, gdy jest to konieczne, np. w celu potwierdzenia terminu dostawy towaru i ewentualnie subskrybowania wiadomości np. informowania o oferowanych przez "BEA" Sp. z o.o. produktach, przesyłania materiałów promocyjnych, a także do badania Państwa zachowań i preferencji z przeznaczeniem tych wyników na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez "BEA" Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dn.18.07.2002 r.). Firma ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia Państwu usług na możliwie najwyższym poziomie.
Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów drogą elektroniczną.
Przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.


15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego (a także nasz wewnętrzny kodeks etyki firmowej: wszelkie sprawy rozpatrywać na korzyść Klienta)
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie Internetowej i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy Sprzedaży.